baner oborygena

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ BIEGU WWW.BIEGOBORYGENA.PRO-RUN.PL

Bieg Oborygena

Regulamin "Bieg Oborygena" 27.08.2016 r.

 

1. CEL
1.1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców gminy Oborniki Śląskie i okolic,
1.2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
1.3. Promocja rekreacyjnych walorów gminy Oborniki Śląskie,
1.4. Promocja zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR

3. PARTNERZY

 • Nadleśnictwo Oborniki Śląskie,

4. KONTAKT

 • Zapisy internetowe: Jacek Urbanowicz tel. 507 043 081
 • Dyrektor biegu: Jacek Jackowiak
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. TERMIN I MIEJSCE

 • data: 27.08.2016 (sobota), godzina 11:00,
 • start i meta do biegu głównego znajduje się na ul. na placu „Mój Rynek” przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2B,
 • biuro zawodów czynne od godziny 8:00 do 10.30 przy na placu „Mój Rynek” przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2B.


6. TRASA BIEGU
6.1. Dystans 10km .
6.2. Trasa na jednej pętli pomiędzy Obornikami Śląskimi oraz terenach leśnych między drogą wojewódzką DW 340 i DW 342
6.3. Nawierzchnia: asfalt i szuter, drogi leśne
6.4. Trasa oznakowana co kilometr.
6.5. W biegu głównym obowiązuje limit czasowy – 90 min. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonania pomiaru czasu.

7. KLASYFIKACJA
7.1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn OPEN.
7.2. Klasyfikacja kobiet i mężczyzn – mieszkańcy gminy Oborniki Śląskie
7.3. Klasyfikacja wiekowa: kobiet i mężczyzn

K 16 od 16 do 19 lat
K 20 od 18 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 od 60 do 69 lat
K 70 powyżej 70 lat
M 16 od 16 do 19 lat
M 20 od 18 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od 60 do 69 lat
M 70 powyżej 70 lat


8. POMIAR CZASU
8.1.W biegu głównym na 10 km pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów w zwrotnych numerach startowych,
8.2.Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
8.3.Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

9. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
9.1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg główny otrzyma pamiątkowy odlewany medal,
9.2.Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do 25 sierpnia 2016 otrzymają pakiet startowy, który odbiera się w dniu biegu 27.08:

 • okolicznościowy nr startowy, bezzwrotny.
 • woda
 • posiłek regeneracyjny
 • odlewany medal na mecie
 • wstęp na basen w Obornikach Sląskich
 • koszulka technicza

9.3. Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby K+M) w klasyfikacji OPEN oraz kategoria mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie otrzymają puchary. Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymają puchary.
9.4. Do dyspozycji zawodników przewidziane będą przebieralnie,
9.5. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 08.00 – 12.00
9.6. Nagrody dla zwycięzców zostaną określone w osobnym komunikacie na stronie biegu pro-run.pl.
9.7. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji
9.8. Miejsca na podium w poszczególnych kategoriach nie dublują się tylko w przypadku kategorii Open i wiekowych. Tzn. że zwycięzca kategorii Open nie będzie nagradzany jako zwycięzca swojej kategorii wiekowej.

10. ZGŁOSZENIA DO BIEGU
10.1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 24.08.2016 r. do godz. 24:00 na stronie www.pro-run.pl (datasport)
10.2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:

 • do 31.06.2016 r. - 30 zł
 • do 14.08.2016 r. - 40 zł
 • do 24.08.2016 r. - 50 zł
 • Zapisy w dniu zawodów 27.08.2016 r. - 60 zł jedynie w przypadku wolnych miejsc.

Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT za opłatę startową. W takim przypadku do opłaty startowej należy doliczyć + VAT 23%. Jednocześnie taką wpłatę należy rozliczyć przez nr konta podany na fakturze po jej otrzymaniu (nie przez DotPay). Faktury za wpłaty DotPay nie będą wystawiane. W celu otrzymania faktury proszę pisać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zawodników Pro-Run Wrocław oraz mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie, mieszkańców gminy Oborniki Wielkopolskie obowiązuje najniższa (30 zł) opłata startowa przez cały okres trwania zapisów poza dniem biegu. W dniu biegu wszystkich obowiązuje jedna opłata startowa 60 zł.


10.3. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 25.08.2016 ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w "ostatniej chwili" i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10.4. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online sa księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W. Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: Bieg Oborygena, nazwisko i imię

10.5. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę.
10.6. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.

10.7. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 10.00 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.
10.8. W przypadku wyczerpania limitu miejsc (700 osób) zapisy zostaną zamknięte przed terminem 24.08.2016.
10.9. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.

11. UCZESTNICTWO
11.1.W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
11.2.Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
11.3.Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów - pobierz.
11.4.Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
11.5.Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
11.6.Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
11.7.Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

12. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ - dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach.

WU Europa Sport PSAESPR v1 12

12.1. Ubezpieczenie jest dobrowolne, dokonywane przy zapisach biegu i dotyczy tylko osób, które wybiorą tę opcję.

12.2. Koszt ubezpieczenia to odpowiednio:

 • NNW - 5 zł
 • Zwrot kosztów opłaty startowej - 5 zł

12.3. Wybór ubezpieczenia dokonuje się przy zapisach elektronicznych. W przypadku płatności online koszt ubezpieczenia zostanie doliczony do opłaty startowej. Jeżeli płacisz zwykłym przelewem, pamiętaj aby opłatę startową powiększyć o kwotę ubezpieczenia.

12.4. Po zapoznaniu się z Warunkami grupowego ubezpieczenia „Europa Sport” (nazywane dalej WU, kod: PSAESPR_v01): POBIERZ

a) wyrażam zgodę na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

b) przyjmuję do wiadomości, że wykaz przysługujących mi świadczeń oraz ciążących na mnie obowiązków w celu zachowania uprawnień z tytułu ubezpieczenia znajduje się w WU,

c) potwierdzam odbiór WU przed przystąpieniem do ubezpieczenia, zapoznanie się z ich treścią, w szczególności z ograniczeniami odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A., ich zrozumienie oraz ich akceptację.

12.5. Wyrażam zgodę, na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.), na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych podanych do ubezpieczenia w chwili przystąpienia do ubezpieczenia, w każdy sposób konieczny do objęcia mnie ochroną ubezpieczeniową i jej realizacji na warunkach określonych w WU (kod: PSAESPR_v01). Podanie danych jest dobrowolne.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na www.pro-run.pl.
13.2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
13.3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
13.4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Pożarnej oraz osób zabezpieczających trasę biegu
13.5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Partnerzy Oborygena

pro run logo

Garmin24pl

logo gogen poziom

OrtoPes logo jedna linia 300x113

CRiOBB logo 2016

Pan Kregoslup Final Poziom

Projekt dofinansowany przez Województwo Dolnośląskie

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip

LKD trzebnica

Patronat

radio eska

facebook

pomiar czasu

rekordy pro run

kalkulatory biegowe