banerek www btw 2017

BTW info art regulamin

Regulamin - 4. Bieg Trzech Wzgórz

 

I.CEL
I.1.Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców gminy Wrocław,
I.2.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
I.3.Promocja walorów rekreacyjnych parku Grabiszyńskiego.

II. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

III. KONTAKT
Dyrektor Biegu: Jacek Jackowiak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Zapisy elektroniczne: Jacek Urbanowicz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa biegu: www.pro-run.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE
IV.1. Bieg odbędzie się dnia 14.10.2017 o godzinie 17:00

IV.2. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się przy ul. Hallera 81 (Spartan, górka Pafwagu)
IV.3. Biuro zawodów znajduje się na obszarze budynku gdzie siedzibę ma firma Spartan - kriokomora przy ul. Hallera 81.
Biuro zawodów czynne w dniu zawodów w godzinach od 14.00 do 16.30

V. BIEGI TOWARZYSZĄCE

 • BIEG Krasnala. Obowiązuje określona liczba 50 miejsc. Bieg odbędzie się na dystansie ok. 100 m, górny limit wieku to 7 lat. Zapisy będą dostępne w biurze zawodów w dniu biegu do wyczerpania puli miejsc startowych. Zbiórka do biegu odbędzie się po zakończeniu głównego czyli o 18:30 na mecie biegu. Bieg jest bezpłatny.

 1. Biegi towarzyszące mają charakter zabawy.
 2. W Biegu Krasnala nie wyłaniamy zwycięzców. Każdy sportowiec, który przebiegnie metę, otrzyma od nas słodki upominek. 
 3. Opiekunowie prawni zgłaszający dziecko w dniu biegu podpisują oświadczenie w biurze zawodów, że osoba niepełnoletnia startuje w zawodach wyłącznie na ich odpowiedzialność. Posiada dobry stan zdrowia, nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w zawodach biegowych. Deklarują, że podopieczny/podopieczna posiada ubezpieczenie NNW jednocześnie zwalniają organizatora z odpowiedzialności prawnej za potencjalne uraz doznane podczas biegu.
 4. Organizator zobowiązuje się do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia biegu, który ma charakter zabawy i nie jest nastawiony na rywalizację. Organizator zapewnia również pełne zabezpieczenie medyczne.

VI. TRASA BIEGU
VI.1. ok. 10km (jedna pętla).
VI.2. Trasa prowadzi alejkami parku Grabiszyńskiego. Oraz przez trzy wzgórza jakie się znajdują na jego terenie: Pafwagu, Skarbowców i Górka Żołnierzy Polskich. Jednym z elementów trasy będzie przebiegnięcie przez kładkę dla pieszych nad ulicą Hallera. Jest to odcinek prowadzących schodami w górę i w dół, jednak uznaliśmy, że dobrze wpisze się to w "górski" charakter biegu.
VI.3. Nawierzchnia szutrowa (alejki parku).
VI.4. Na trasie znajduje się 1 punkt nawadniania, odżywiania i odświeżania.
VI.6. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się przy górce Pafwagu.
VI.7. W biegu na 10 km obowiązuje limit czasowy – 90 min
VI.8. Limit czasowy nie obowiązuje w biegach towarzyszących.
VI.9. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VII. KLASYFIKACJA
VII.1.VII.1.Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

VII.2. Wiekowa: kobiet i mężczyzn

 • K 16 od 16 do 19 lat
 • K 20 od 20 do 29 lat
 • K 30 od 30 do 39 lat
 • K 40 od 40 do 49 lat
 • K 50 od 50 do 59 lat
 • K 60 od 60 do 69 lat
 • K 70 powyżej 70 lat
 • M 16 od 16 do 19 lat
 • M 20 od 20 do 29 lat
 • M 30 od 30 do 39 lat
 • M 40 od 40 do 49 lat
 • M 50 od 50 do 59 lat
 • M 60 od 60 do 69 lat
 • M 70 powyżej 70 lat

VIII. POMIAR CZASU
VIII.1.W biegu głównym pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie za pomocą chipów w numerach startowych,
VIII.2.Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
VIII.3.Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

IX. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
IX.1. Dla każdego pamiątkowy medal,
IX.2.Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie otrzymają w biurze zawodów pakiet startowy.

 • numer startowy
 • woda
 • posiłek regeneracyjny
 • medal

IX.3.Najlepsi zawodnicy i zawodniczki kat. Open (pierwsze 3 osoby)  otrzymają nagrody:
- Miejsca 1-3 – puchary
IX.4.Do dyspozycji zawodników przewidziane będą szatnie z zapleczem sanitarnym,
IX.5.Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 15.00 – 19.00
IX.6. Organizator nie przewiduje nagród finansowych dla zwycięzców. Jeżeli by się pojawiły to opublikujemy o tym informację w osobnym komunikacie na stronie biegu.
IX.7. Warunkiem otrzymania nagród/pucharów jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji
IX.8. W biegach głównych przewidziany jest limit 500 miejsc startowych.

X. ZGŁOSZENIA DO BIEGU
X.1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 11.10.2017 r. do godz. 24:00 na stronie www.pro-run.pl
X.2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:

 • do 31.08.2017 r. 30 zł
 • do 11.10.2017 r. 40 zł
 • W dniu zawodów 14.10.2017 r. 50 zł. Możliwość zapisania się lub wykonania opłaty startowej będzie możliwa tylko w przypadku wolnych miejsc.

Zawodnicy stowarzyszenia Pro-Run Wrocław oraz Cała Oleśnica Biega obowiązuje najniższa opłata startowa przez cały okres trwania zapisów).

Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT za opłatę startową. W takim przypadku do opłaty startowej należy doliczyć + VAT 23%. Jednocześnie taką wpłatę należy rozliczyć przez nr konta podany poniżej (nie przez DotPay). W celu otrzymania faktury proszę pisać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

X.3. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 11.10.2017 ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w "ostatniej chwili" i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

X.4. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu. Opłaty można również dokonać online przy zapisach lub już po zapisaniu się na stronie zapisów biegu (dotpay) taka wpłata jest automatycznie księgowana i od razu widzie się potwierdzenie wpłaty na bieg:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: BTW, nazwisko i imię

X.5. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

X.6. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
X.7. Zgłoszenia do biegu KRASNALA nie będą przyjmowane, bieg jest otwarty. Bieg zostanie ogłoszony po zakończeniu biegu głównego na 10 km. Na wszystkich uczestników będzie czekał słodki upominek.
X.8. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 16.30 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.

XI. UCZESTNICTWO
XI.1.W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
XI.2.Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów oraz osoby niepełnoletnie od 16 roku życia jedynie z oświadczeniem podpisanym przez prawnych opiekunów.
XI.3.Do startu w kategorii przedszkolnej, dziecięcej i młodzieżowej, każdy uczestnik musi posiadać zgodę rodzica na udział w zawodach oraz legitymację bądź inny dokument potwierdzający datę urodzenia,
XI.4.Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
XI.5.Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
XI.6.Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
XI.7.Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XII. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach. W tym roku uruchamiamy właśnie taką możliwość. Ubezpieczenie rezygnacji dotyczy tylko udokumentowanych przypadków np kontuzja, choroba czy wyjazd służbowy etc. Wszystkie szczegóły przeczytaj w regulaminie. Ubezpieczenie NNW można wykupić najpóźniej 3 dni przed biegiem. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji można wykupić najpóźniej 10 dni przed biegiem. Aby wystąpić o wypłatę ubezpieczenia należy zgłosić szkodę na: TU Europa.

1. Ubezpieczenie jest dobrowolne, dokonywane przy zapisach biegu i dotyczy tylko osób, które wybiorą tę opcję. W przypadku zapisów firmowych/drużynowych prowadzonych przez e-mail prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia sposobu dokonania opłaty za ubezpieczenie:

2. Koszt ubezpieczenia to odpowiednio:

 • NNW – 5 zł (dostępne najpóźniej 3 dni przed imprezą)
 • Zwrot kosztów opłaty startowej – 5 zł (dostępne najpóźniej 10 dni przed imprezą)

3. Wybór ubezpieczenia dokonuje się przy zapisach elektronicznych. W przypadku płatności online koszt ubezpieczenia zostanie doliczony do opłaty startowej. Jeżeli płacisz zwykłym przelewem, pamiętaj aby opłatę startową powiększyć o kwotę ubezpieczenia.

4. Zapoznaj się ze szczegółami ubezpieczenia: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIE – PRZECZYTAJ.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
XIII.1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na www.pro-run.pl.
XIII.2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
XIII.3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
XIII.4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu
XIII.5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

partnerzy GoGen BTW

CRiOBB logo 2016

 

RADA OSIEDLA

GAJOWICE

spartan

 

PATRONAT

 

 

facebook

pomiar czasu

rekordy pro run

kalkulatory biegowe

News - pozostałe

#1 Lifestyle - Zimowy Must-Have

  Zimowa pora wcale nie musi kojarzyć się z fatalnymi warunkami atmosferycznymi, przygnębien...

Pilates dla biegaczy

Czy wiesz, że "siła napędowa" u biegaczy powinna wychodzić z korpusu, a nie nóg? Czy wiesz, że moż...

#1 TRENING - CZYM JEST OKRES PRZYGOTOWAWCZY?

#1 TRENING - CZYM JEST OKRES PRZYGOTOWAWCZY? Na dobre wystartowały treningi przygotowujące naszyc...

6 urodziny Pro-Run

Potwierdzamy i zapraszamy na 6 urodziny Pro-Run. Realizujemy rzucony na treningu pomysł czyli rejs...

Rozpoczynamy sezon 2017/2018. Zapraszamy!

    Sezon 2017/2018 – ZACZYNAMY! Już w najbliższą niedziele o godz. 9.00 na Stadionie...

Medal korony gór polskich

Długo wyczekiwany medal już jest :) Dlaczego taki? Już odpowiadamy. Nasza drużyna nie tylko biega ...

News - zawody

Medal BTW 2017

Długo wyczekiwany medal już jest :) Dlaczego taki? Już odpowiadamy. Nasza drużyna nie tylko biega ...

30 km - Wyniki 16.07.2017

Wyniki biegu dostępne będą na stronie DATASPORT (obecnie są prowadzone prace na serwerze i nie mam...

Letnia Trzydziestka 2017

Ruszyły zapisy na nasz lipcowy sprawdzian na dystansie 30 km. Ponownie można będzie sprawdzić swoj...

Biuro zawodów również w piątek

Już w piątek otwieramy biuro zawodów na bieg w Siechnicach w sklepie sportowym Decatchlon Bielany ...

Posiłek regeneracyjny

Posiłek regeneracyjny jest bardzo ważny również po zawodach, tym razem serwujemy grochówkę w wersj...

Organizacja w Siechnicach

  W Siechnicach zapowiada się ponad pięciuset startujących, a wraz z nimi zapewne kibice. Aby ...