baner www CT2

regulaminCT

1. CEL

1.1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców gminy Trzebnica i okolic,
1.2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
1.3. Promocja rekreacyjnych walorów gminy Trzebnica,
1.4. Promocja zdrowego stylu życia.

 

2. ORGANIZATOR

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław – www.pro-run.pl.
 • Gmina Trzebnica – www.trzebnica.pl,
 • Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu www.kulturaisport.trzebnica.pl,

3. PARTNERZY

 • Nadleśnictwo Oborniki Śląskie,
 • Trzebnicki Park Wodny ZDRÓJ,
 • Trzebnickie Centrum Medyczne ZDRÓJ.

4. KONTAKT

 • Zapisy internetowe: Jacek Urbanowicz tel. 507 043 081
 • Dyrektor biegu: Jacek Jackowiak tel. 793 444 723
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. TERMIN I MIEJSCE

 • data: 18.02.2017 (sobota), godzina 11:00
 • Start i meta do biegu głównego znajduje się na obszarze terenów spacerowo-wypoczynkowych przy stawach trzebnickich, Lesie Bukowym i Parku Wodnym ZDRÓJ przy ul Leśnej
 • biuro zawodów czynne od godziny 9:00 przy Trzebnickim Parku Wodnym ZDRÓJ.

6. TRASA BIEGU

6.1. Dystans 10km (3 pętle po ok. 3,333m).
6.2. Trasa przełajowa, tereny zielone przyległe do lasu bukowego, o charakterze pagórkowatym. Liczne podbiegi i zbiegi o różnym kącie nachylenia.
6.3. Nawierzchnia: kostka, asfalt (10%), szuter, leśne ścieżki (90%).
6.4. Trasa wiedzie wzdłuż ścieżki biegowej.
6.5. W biegu głównym obowiązuje limit czasowy – 90 min. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonania pomiaru czasu.

7. KLASYFIKACJA

7.1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn OPEN.
7.2. Klasyfikacja kobiet i mężczyzn – mieszkańcy gminy Trzebnica
7.3. Klasyfikacja wiekowa: kobiet i mężczyzn

K 16 od 16 do 19 lat
K 20 od 18 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 od 60 do 69 lat
K 70 powyżej 70 lat
M 16 od 16 do 19 lat
M 20 od 18 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od 60 do 69 lat
M 70 powyżej 70 lat

8. POMIAR CZASU
8.1.W biegu głównym na 10 km pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych,
8.2.Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
8.3.Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

9. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
9.1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg główny otrzyma pamiątkowy odlewany medal,
9.2.Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do 15 lutego 2017 otrzymają pakiet startowy:

 • okolicznościowy nr startowy, bezzwrotny.
 • woda
 • posiłek regeneracyjny
 • odlewany medal na mecie

9.3. Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby K+M) w klasyfikacji OPEN oraz kategoria mieszkańców Gminy Trzebnica otrzymają puchary. Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymają dyplomy, miejsca 1-3.
9.4. Do dyspozycji zawodników przewidziane będą przebieralnie,
9.5. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 09.00 – 13.00
9.6. Nagrody dla zwycięzców zostaną określone w osobnym komunikacie na stronie biegu pro-run.pl.
9.7. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji
9.8. Miejsca na podium w poszczególnych kategoriach nie dublują się tylko w przypadku kategorii Open i wiekowych. Tzn. że zwycięzca kategorii Open nie będzie nagradzany jako zwycięzca swojej kategorii wiekowej.

10. ZGŁOSZENIA DO BIEGU
10.1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 15.02.2017 r. do godz. 24:00 na stronie www.pro-run.pl (datasport)
10.2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:

 • do 15.01.2017 r. - 30 zł
 • do 12.02.2017 r. - 40 zł
 • do 15.02.2017 r. - 50 zł
 • Mieszkańcy gminy Trzebnica - 30 zł do 15.02.2017
 • Kategoria Pro-Run - 30 zł do 15.02.2017
 • Zapisy w dniu zawodów 18.02.2017 r. - 50 zł jedynie w przypadku wolnych miejsc.

Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT za opłatę startową. W takim przypadku do opłaty startowej należy doliczyć + VAT 23%. Jednocześnie taką wpłatę należy rozliczyć przez nr konta podany poniżej (nie przez DotPay). W celu otrzymania faktury proszę pisać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zawodników Pro-Run Wrocław oraz mieszkańców Gminy Trzebnica obowiązuje najniższa (30 zł) opłata startowa przez cały okres trwania zapisów poza dniem biegu. W dniu biegu wszystkich obowiązuje jedna opłata startowa 50 zł.

10.3. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 15.02.2017 ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w "ostatniej chwili" i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10.4. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online sa księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W. Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: Cross Trzebnicki, nazwisko i imię

10.5. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę.

10.6. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.

10.7. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.
10.8. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 10.00 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.

10.9. W przypadku wyczerpania limitu miejsc (600 osób) zapisy zostaną zamknięte przed terminem 15.02.2017.

11. UCZESTNICTWO
11.1.W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
11.2.Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
11.3.Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów - pobierz.
11.4.Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
11.5.Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
11.6.Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
11.7.Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

12. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ - dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach.

WU Europa Sport PSAESPR v1 12

12.1. Ubezpieczenie jest dobrowolne, dokonywane przy zapisach biegu i dotyczy tylko osób, które wybiorą tę opcję.

12.2. Koszt ubezpieczenia to odpowiednio:

 • NNW - 5 zł
 • Zwrot kosztów opłaty startowej - 5 zł (nie obowiązuje od 10 dni przed biegiem do dnia startu)

12.3. Wybór ubezpieczenia dokonuje się przy zapisach elektronicznych. W przypadku płatności online koszt ubezpieczenia zostanie doliczony do opłaty startowej. Jeżeli płacisz zwykłym przelewem, pamiętaj aby opłatę startową powiększyć o kwotę ubezpieczenia.

12.4. Po zapoznaniu się z Warunkami grupowego ubezpieczenia „Europa Sport” (nazywane dalej WU, kod: PSAESPR_v01): POBIERZ

a) wyrażam zgodę na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

b) przyjmuję do wiadomości, że wykaz przysługujących mi świadczeń oraz ciążących na mnie obowiązków w celu zachowania uprawnień z tytułu ubezpieczenia znajduje się w WU,

c) potwierdzam odbiór WU przed przystąpieniem do ubezpieczenia, zapoznanie się z ich treścią, w szczególności z ograniczeniami odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A., ich zrozumienie oraz ich akceptację.

12.5. Wyrażam zgodę, na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.), na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych podanych do ubezpieczenia w chwili przystąpienia do ubezpieczenia, w każdy sposób konieczny do objęcia mnie ochroną ubezpieczeniową i jej realizacji na warunkach określonych w WU (kod: PSAESPR_v01). Podanie danych jest dobrowolne.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na www.pro-run.pl.
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
 4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Partnerzy Crossu

wachtigall logo

CRiOBB logo 2016

facebook

pomiar czasu

rekordy pro run

kalkulatory biegowe

News - pozostałe

#1 Lifestyle - Zimowy Must-Have

  Zimowa pora wcale nie musi kojarzyć się z fatalnymi warunkami atmosferycznymi, przygnębien...

Pilates dla biegaczy

Czy wiesz, że "siła napędowa" u biegaczy powinna wychodzić z korpusu, a nie nóg? Czy wiesz, że moż...

#1 TRENING - CZYM JEST OKRES PRZYGOTOWAWCZY?

#1 TRENING - CZYM JEST OKRES PRZYGOTOWAWCZY? Na dobre wystartowały treningi przygotowujące naszyc...

6 urodziny Pro-Run

Potwierdzamy i zapraszamy na 6 urodziny Pro-Run. Realizujemy rzucony na treningu pomysł czyli rejs...

Rozpoczynamy sezon 2017/2018. Zapraszamy!

    Sezon 2017/2018 – ZACZYNAMY! Już w najbliższą niedziele o godz. 9.00 na Stadionie...

Medal korony gór polskich

Długo wyczekiwany medal już jest :) Dlaczego taki? Już odpowiadamy. Nasza drużyna nie tylko biega ...

News - zawody

Medal BTW 2017

Długo wyczekiwany medal już jest :) Dlaczego taki? Już odpowiadamy. Nasza drużyna nie tylko biega ...

30 km - Wyniki 16.07.2017

Wyniki biegu dostępne będą na stronie DATASPORT (obecnie są prowadzone prace na serwerze i nie mam...

Letnia Trzydziestka 2017

Ruszyły zapisy na nasz lipcowy sprawdzian na dystansie 30 km. Ponownie można będzie sprawdzić swoj...

Biuro zawodów również w piątek

Już w piątek otwieramy biuro zawodów na bieg w Siechnicach w sklepie sportowym Decatchlon Bielany ...

Posiłek regeneracyjny

Posiłek regeneracyjny jest bardzo ważny również po zawodach, tym razem serwujemy grochówkę w wersj...

Organizacja w Siechnicach

  W Siechnicach zapowiada się ponad pięciuset startujących, a wraz z nimi zapewne kibice. Aby ...