banerekDDnowy2016

 

Regulamin biegu Długa Dyszka 2016 - 5 i 10 km 15:00

I.CEL
I.1.Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Gminy Długołęka,
I.2.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
I.3.Promocja turystyczna gminy Długołęka,

II. ORGANIZATORZY
II.1 Organizator

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

III. KONTAKT
Dyrektor Biegu: Jacek Jackowiak tel. 793 444 723
Zapisy elektroniczne: Jacek Urbanowicz tel. 507 043 081
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa biegu: www.pro-run.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE
IV.1. Bieg odbędzie się dnia 09.10.2016:

 • 5 km o godz. 15.00
 • 10 km o godz. 15.00

IV.2. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się Długołęce przy ul. Robotniczej 12.
IV.3. Biuro zawodów znajduje się przy ul. Robotniczej 12. Biuro zawodów czynne w dniu zawodów w godzinach od 12.00 do 14.45

V. BIEGI TOWARZYSZĄCE

 • BIEG Krasnala dla dzieci (3-7lat) na dystansie ok. 100m. Do biegu nie będą prowadzone zapisy. Bieg zostanie ogłoszony po zakończeniu biegu głównego. Dokładny czas zostanie podany w osobnym komunikacie na stronie biegu oraz na samej imprezie.

VI. TRASA BIEGU
Biegi główne:
VI.1.Dystanse 5 km i 10 km (2 pętle po 5000 m) z atestem PZLA
VI.2. Trasa płaska, oznaczona co kilometr.
VI.3. Nawierzchnia asfaltowa.
VI.4. Na trasie znajduje się 1 punkt nawadniania, odżywiania i odświeżania.
VI.6. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się Długołęce przy ul. Robotniczej 12.
VI.7. W biegu na 5 km obowiązuje limit czasowy – 45 min, natomiast w biegu na 10 km obowiązuje limit czasowy – 90 min
VI.8. Limit czasowy nie obowiązuje w biegach towarzyszących.
VI.9. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VII. KLASYFIKACJA
VII.1.

 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (dystans 5 i 10 km).
 • Klasyfikacja osób biegnących z wózkiem dziecięcym (tylko dystans 5 km).
 • Klasyfikacja AXIT - branża IT (tylko dystans 10 km).
 • Klasyfikacja dokonana będzie również w poszczególnych kategoriach wiekowych na obu dystansach. Nie będą one jednak nagradzane.

VII.2. Wiekowa: kobiet i mężczyzn

 • K 16 od 16 do 19 lat
 • K 20 od 20 do 29 lat
 • K 30 od 30 do 39 lat
 • K 40 od 40 do 49 lat
 • K 50 od 50 do 59 lat
 • K 60 od 60 do 69 lat
 • K 70 powyżej 70 lat
 • M 16 od 16 do 19 lat
 • M 20 od 20 do 29 lat
 • M 30 od 30 do 39 lat
 • M 40 od 40 do 49 lat
 • M 50 od 50 do 59 lat
 • M 60 od 60 do 69 lat
 • M 70 powyżej 70 lat

VIII. POMIAR CZASU
VIII.1.W biegach głównych na 5 km i 10 km pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie za pomocą zwrotnych chipów w numerach startowych,
VIII.2.Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
VIII.3.Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

VIII.4. Zwrot numerów startowych będzie następował na mecie biegu lub w depozycie.

IX. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
IX.1. Dla każdego pamiątkowy medal,
IX.2.Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie otrzymają w Biurze Zawodów pakiet startowy.

 • numer startowy
 • woda
 • wafelek
 • posiłek regeneracyjny
 • medal

IX.3.Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osób) w poszczególnych klasyfikacjach otrzymają trofea:
Miejsca 1-3 – puchary
IX.4.Do dyspozycji zawodników przewidziane będą szatnie z zapleczem sanitarnym,
IX.5.Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 12.00 – 17.00
IX.6. Organizator nie przewiduje nagród finansowych dla zwycięzców. Jeżeli by się pojawiły to opublikujemy o tym informację w osobnym komunikacie na stronie biegu.
IX.7. Warunkiem otrzymania nagród/pucharów jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji
IX.8. W biegach głównych przewidziany jest limit 700 (razem na obu dystansach) miejsc startowych.

X. ZGŁOSZENIA DO BIEGU
X.1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 05.10.2016 r. do godz. 24:00 na stronie www.pro-run.pl (5 km, 10 km)
X.2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:

 • do 14.08.2016 r. 30 zł
 • do 18.09.2016 r. 40 zł
 • do 05.10.2016 r. 50 zł
 • W dniu zawodów 09.10.2016 r. możliwość zapisania się lub wykonania opłaty startowej będzie możliwa tylko w przypadku wolnych miejsc.

(Zawodnicy stowarzyszenia Pro-Run Wrocław obowiązuje najniższa opłata startowa przez cały okres trwania zapisów).

Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT za opłatę startową. W takim przypadku do opłaty startowej należy doliczyć + VAT 23%. Jednocześnie taką wpłatę należy rozliczyć przez nr konta podany poniżej (nie przez DotPay). W celu otrzymania faktury proszę pisać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

X.3. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 18.09.2016 ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w "ostatniej chwili" i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

X.4. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu. Opłaty można również dokonać online przy zapisach lub już po zapisaniu się na stronie zapisów biegu (dotpay) taka wpłata jest automatycznie księgowana i od razu widzie się potwierdzenie wpłaty na bieg:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: Długa Dyszka, nazwisko i imię

X.5. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

X.6. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
X.7. Zgłoszenia do biegu KRASNALA nie będą przyjmowane, bieg jest otwarty. Bieg zostanie ogłoszony po zakończeniu biegu głównego na 10 km. Na wszystkich uczestników będzie czekał słodki upominek.
X.8. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 13.00 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.

XI. UCZESTNICTWO
XI.1.W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
XI.2.Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów oraz osoby niepełnoletnie od 16 roku życia jedynie z oświadczeniem podpisanym przez prawnych opiekunów.
XI.3.Do startu w kategorii przedszkolnej, dziecięcej i młodzieżowej, każdy uczestnik musi posiadać zgodę rodzica na udział w zawodach oraz legitymację bądź inny dokument potwierdzający datę urodzenia,
XI.4.Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
XI.5.Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
XI.6.Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
XI.7.Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XI.8. Jedna osoba może startować na obu dystansach biegu, jednak niezbędne jest osobne zapisanie się na 5 i 10 km oraz uiszczenie podwójnej opłaty startowej. Zapisując się na oba biegi dostaje się dwa numery startowe i dwa pakiety startowe.

XII. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ - dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach.

WU Europa Sport PSAESPR v1 12

XII.1. Ubezpieczenie jest dobrowolne, dokonywane przy zapisach biegu i dotyczy tylko osób, które wybiorą tę opcję.

XII.2. Koszt ubezpieczenia to odpowiednio:

 • NNW - 5 zł
 • Zwrot kosztów opłaty startowej - 5 zł

XII.3. Wybór ubezpieczenia dokonuje się przy zapisach elektronicznych. W przypadku płatności online koszt ubezpieczenia zostanie doliczony do opłaty startowej. Jeżeli płacisz zwykłym przelewem, pamiętaj aby opłatę startową powiększyć o kwotę ubezpieczenia.

XII.4. Po zapoznaniu się z Warunkami grupowego ubezpieczenia „Europa Sport” (nazywane dalej WU, kod: PSAESPR_v01): POBIERZ

a) wyrażam zgodę na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

b) przyjmuję do wiadomości, że wykaz przysługujących mi świadczeń oraz ciążących na mnie obowiązków w celu zachowania uprawnień z tytułu ubezpieczenia znajduje się w WU,

c) potwierdzam odbiór WU przed przystąpieniem do ubezpieczenia, zapoznanie się z ich treścią, w szczególności z ograniczeniami odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A., ich zrozumienie oraz ich akceptację.

XII.5. Wyrażam zgodę, na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.), na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych podanych do ubezpieczenia w chwili przystąpienia do ubezpieczenia, w każdy sposób konieczny do objęcia mnie ochroną ubezpieczeniową i jej realizacji na warunkach określonych w WU (kod: PSAESPR_v01). Podanie danych jest dobrowolne.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
XIII.1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na www.pro-run.pl.
XIII.2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
XIII.3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
XIII.4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu
XIII.5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Partnerzy DD

Garmin24pl

logo gogen poziom

OrtoPes logo jedna linia 300x113

CRiOBB logo 2016

 

Pan Kregoslup Final Poziom

PATRONI

logo bez ludzika z ramka

 

facebook

pomiar czasu

rekordy pro run

kalkulatory biegowe

News - pozostałe

#1 Lifestyle - Zimowy Must-Have

  Zimowa pora wcale nie musi kojarzyć się z fatalnymi warunkami atmosferycznymi, przygnębien...

Pilates dla biegaczy

Czy wiesz, że "siła napędowa" u biegaczy powinna wychodzić z korpusu, a nie nóg? Czy wiesz, że moż...

#1 TRENING - CZYM JEST OKRES PRZYGOTOWAWCZY?

#1 TRENING - CZYM JEST OKRES PRZYGOTOWAWCZY? Na dobre wystartowały treningi przygotowujące naszyc...

6 urodziny Pro-Run

Potwierdzamy i zapraszamy na 6 urodziny Pro-Run. Realizujemy rzucony na treningu pomysł czyli rejs...

Rozpoczynamy sezon 2017/2018. Zapraszamy!

    Sezon 2017/2018 – ZACZYNAMY! Już w najbliższą niedziele o godz. 9.00 na Stadionie...

Medal korony gór polskich

Długo wyczekiwany medal już jest :) Dlaczego taki? Już odpowiadamy. Nasza drużyna nie tylko biega ...

News - zawody

Medal BTW 2017

Długo wyczekiwany medal już jest :) Dlaczego taki? Już odpowiadamy. Nasza drużyna nie tylko biega ...

30 km - Wyniki 16.07.2017

Wyniki biegu dostępne będą na stronie DATASPORT (obecnie są prowadzone prace na serwerze i nie mam...

Letnia Trzydziestka 2017

Ruszyły zapisy na nasz lipcowy sprawdzian na dystansie 30 km. Ponownie można będzie sprawdzić swoj...

Biuro zawodów również w piątek

Już w piątek otwieramy biuro zawodów na bieg w Siechnicach w sklepie sportowym Decatchlon Bielany ...

Posiłek regeneracyjny

Posiłek regeneracyjny jest bardzo ważny również po zawodach, tym razem serwujemy grochówkę w wersj...

Organizacja w Siechnicach

  W Siechnicach zapowiada się ponad pięciuset startujących, a wraz z nimi zapewne kibice. Aby ...