Pro-Run-Junior2

Z myślą o tych, którzy chcieliby zarazić sportową pasją dzieci i młodzież ze swojego otoczenia, przygotowaliśmy grupę Pro-Run Junior. Jej celem jest zebranie dzieci i młodzieży w wiekupowyżej 10 roku życia, aby rozwijać w nich sportową pasję, zapoznać z dyscyplinami Królowej Sportu- Lekkiej Atletyki i w dobrej atmosferze aktywnie spędzać czas.

 

O tym, jak duży wpływa na rozwój młodego organizmu ma aktywność fizyczna, nie trzeba nikogo przekonywać. Również o tym, że brak ruchu oraz wielogodzinne pozostawanie w wymuszonej pozycji ciała- np. siedzenie przy biurku- wiąże się z negatywnymi skutkami dla kształtującego się aparatu ruchu. Jak w takim razie zapobiegać zmianom, które z upływem czasu zaowocują nie tylko gorszym samopoczuciem, ale i mogą ograniczyć możliwości ruchowe naszych dzieci?

Regularna aktywność fizyczna, dostosowana do indywidualnych możliwości dziecka, w przyjaznej atmosferze i pod okiem wykwalifikowanych trenerów, to rozwiązanie na drodze do zbudowania solidnych podstaw sprawności, odporności i utrwalenia dobrych nawyków w codziennym życiu.

Zajęcia organizowane przez nasze Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław będą miały charakter ogólnorozwojowy, szczególnie dla najmłodszych uczestników. Będziemy kładli nacisk na naturalny rozwój młodego organizmu poprzez gry i zabawy, dopasowane do potrzeb i możliwości każdego młodego sportowca. Zadania treningowe będą różnicowane pod względem stopnia trudności, objętości i intensywności, biorąc pod uwagę wiek, indywidualne predyspozycje oraz postępy każdego uczestnika.

Dodatkowo planujemy, aby niektóre treningi uświetnili swoją obecnością zawodnicy i osoby związane z działalnością na rzecz sportu, dzieląc się swoimi doświadczeniami i wiedzą z młodymi sportowcami.

Spotykamy się na stadionie lekkoatletycznym AWF Wrocław, al. Paderewskiego 35. Wszystkie szczegółowe informacje będziemy wysyłać na adres e-mail ze zgłoszenia.

Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani trenerzy Pro-Run:

Formalności

  • Na nasze zajęcia zapraszamy dzieci i młodzież od 10-tego roku życia.
  • Spotykamy się przy szatniach bieżni lekkoatletycznej Stadionu Olimpijskiego w każdy                         poniedziałek o godz. 18.00, środę o godz. 18.00 i czwartek o godz.16:45.
  • Miesięczna składka członkowska wynosi 30 zł.
  • Zajęcia z młodzieżą będą odbywać się za zgodą prawnych opiekunów.
  • Prawny opiekun przed przystąpieniem do zajęć bedzie podpisywał oświadczenie o braku            przeciwwskazań u dziecka do podjęcia wysiłku oraz o jego ubezpieczeniu
  • Dodatkowo każdy uczestnik treningów jest zobligowany do posiadania karty zdrowia sportowca.

ZAPISY