baner www henryków

art biegi henryków regulamin

REGULAMIN - Bieg Śladem Księgi Henrykowskiej
22.04.2017 - Henryków – Klasztor Księgi Henrykowskiej
godz. 11.00 - 10 km i półmaraton 21.097 km

I.CEL
I.1.Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców obywateli Rzeczpospolitej
I.2.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
I.3.Promocja Klasztoru Księgi Henrykowskiej
I.4. Upowszechnianie i przybliżanie mieszkańcom Rzeczpospolitej pierwszych słów zapisanych w języku polskim.

II. ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

III. KONTAKT
Dyrektor Biegu:
Jacek Jackowiak tel. 793 444 723 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zapisy elektroniczne:
Jacek Urbanowicz tel. 507 043 081 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa biegu: www.pro-run.pl
IV. TERMIN I MIEJSCE

IV.1. Biegi odbędą się dnia 22.04.2017 (sobota) o godzinie 11:00.
IV.2. Start i meta do biegu na 10 km i 21.097 oraz biegów towarzyszących znajduje się na terenie Klasztoru Księgi Henrykowskiej przy pl. Cystersów 1 w Henrykowie.
IV.3. Biuro zawodów znajduje się na obszarze Klasztoru Księgi Henrykowskiej przy pl. Cystersów 1 w Henrykowie.
Biuro zawodów czynne w dniu zawodów w godzinach od 8.00 do 10.30

V. BIEGI TOWARZYSZĄCE
V.1 Bieg KRASNALA (do 7lat) na dystansie ok. 100m. Do biegu krasnala nie będą prowadzone zapisy. Bieg zostanie ogłoszony po zakończeniu biegu głównego. Dokładny czas zostanie podany w osobnym komunikacie na stronie biegu oraz na samej imprezie.

VI. TRASA BIEGU
VI.1. 10 km - brak atestu
VI.2. 21.097 km - brak atestu
VI.3. Trasa pagórkowata, oznaczona co kilometr.
VI.4. Nawierzchnia asfaltowa, szutrowa.
VI.5. Na trasie dystansu 10 km znajduje się 1 punkt (5 km) nawadniania, odżywiania i odświeżania. Natomiast na dystansie 21.097 km znajdują się 3 punkty (5,10,15 km) nawadniania, odżywiania i odświeżania.
VI.6. Start i meta do biegu na 10 km i 21.097 oraz biegów towarzyszących znajduje się na terenie Klasztoru Księgi Henrykowskiej przy pl. Cystersów 1 w Henrykowie.
VI.7. W biegu na 10 km obowiązuje limit czasowy – 90 min
VI.8. W biegu na 21.097 km obowiązuje limit czasowy – 180 min
VI.8. Limit czasowy nie obowiązuje w biegach towarzyszących.
VI.9. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VII. KLASYFIKACJA
VII.1.Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
VII.2.Klasyfikacja osób duchownych w kategorii kobiet i mężczyzn oraz kleryków
VII.3. Klasyfikacja mieszkańców Gminy Ziębice w kategorii kobiet i mężczyzn
Klasyfikacja dokonana będzie również w poszczególnych kategoriach wiekowych.
VII.4.Wiekowa: kobiet i mężczyzn

K 16 od 16 do 19 lat
K 20 od 18 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 od 60 do 69 lat
K 70 powyżej 70 lat
M 16 od 16 do 19 lat
M 20 od 18 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od 60 do 69 lat
M 70 powyżej 70 lat

IX. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
IX.1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą biegi główne na 10 i 21,097 km otrzymają pamiątkowy medal,
IX.2.Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie 22.04.2017 do biura zawodów otrzymają pakiet startowy, w którym z pewnością znajdować się będą:

 • koszulka techniczna biegu,
 • posiłek regeneracyjny
 • numer startowy.
 • medal na mecie

IX.3.Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby K+M) w klasyfikacjach:
OPEN, OSOBY DUCHOWNE, MIESZKAŃCY GMINY ZIĘBICE otrzymają nagrody oraz puchary okolicznościowe. Natomiast najlepsze osoby z klasyfikowanych kategorii wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary.
IX.4.Do dyspozycji zawodników przewidziane będą przebieralnie,
IX.5.Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 09.00 – 15.00
IX.6. Nagrody dla zwycięzców zostaną określone w osobnym komunikacie na stronie biegu pro-run.pl.
IX.7. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji
IX.8. W biegach głównych na 10 i 21.097 przewidziany jest limit 800 uczestników.

X. ZGŁOSZENIA DO BIEGU
X.1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 19.04.2017 r. do godz. 24:00 na stronie www.pro-run.pl (datasport)
X.2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:

 • do 28.02.2017 r. - 30 zł;
 • do 31.03.2017 r. - 40 zł;
 • do 22.04.2017 r. - 50 zł;
 • Zapisy w dniu zawodów 22.04.2017 r. - 50 zł jedynie w przypadku wolnych miejsc.


Zawodników Pro-Run Wrocław, osoby duchowne oraz mieszkańcy Gminy Ziębice obowiązuje najniższa (30 zł) opłata startowa przez cały okres trwania zapisów poza dniem biegu. W dniu biegu wszystkich obowiązuje jedna opłata startowa 50 zł.
X.3. Zapisanie się na bieg nie jest równoznaczne z otrzymaniem numeru startowego. Dopiero uiszczenie opłaty startowej. Po zamknięciu zapisów w dniu 19.04.2017 r. o godzinie 24:00 osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w "ostatniej chwili" i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
X.4. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online sa księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: Henryków, nazwisko i imię

X.5. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę.
X.6. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
X.7. Zgłoszenia do biegu KRASNALA i MŁODZIEŻOWEGO będą przyjmowane na 30 minut przed startem przy mecie biegu głównego.
X.8. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.
X.9. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 10.00 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.

XI. UCZESTNICTWO
XI.1.W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
XI.2.Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
XI.3.Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów - pobierz.
XI.4.Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
XI.5.Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
XI.6.Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
XI.7.Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegów.
XI.8. W biegach na 10 i 21.097 km zostaje ustalony łączny limit 800 zawodników.

12. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ - dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach. W tym roku uruchamiamy własnie taką możliwość. Ubezpieczenie rezygnacji dotyczy tylko udokumentowanych przypadków np kontuzja, choroba czy wyjazd służbowy etc. Wszystkie szczegóły przeczytaj w regulaminie. Ubezpieczenie NNW pożna wykupić najpóźniej 3 dni przed biegiem. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji można wykupić najpóźniej 10 dni przed biegiem. Aby wystąpić o wypłatę ubezpieczenia należy zgłosić szkodę na: TU Europa.

1. Ubezpieczenie jest dobrowolne, dokonywane przy zapisach biegu i dotyczy tylko osób, które wybiorą tę opcję. W przypadku zapisów firmowych/drużynowych prowadzonych przez e-mail prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia sposobu dokonania opłaty za ubezpieczenie:

2. Koszt ubezpieczenia to odpowiednio:

 • NNW – 5 zł (dostępne najpóźniej 3 dni przed imprezą)
 • Zwrot kosztów opłaty startowej – 5 zł (dostępne najpóźniej 10 dni przed imprezą)

3. Wybór ubezpieczenia dokonuje się przy zapisach elektronicznych. W przypadku płatności online koszt ubezpieczenia zostanie doliczony do opłaty startowej. Jeżeli płacisz zwykłym przelewem, pamiętaj aby opłatę startową powiększyć o kwotę ubezpieczenia.

4. Zapoznaj się ze szczegółami ubezpieczenia: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIE - PRZECZYTAJ.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.pro-run.pl
12.2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
12.3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione.
12.4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu,
12.5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Partnerzy Księgi

henryków klasztor

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip

LOGO MONK SANDALS

CRiOBB logo 2016

PATRONAT

Logo Radia Rodzina

Logo Tygodnik Niedziela

radio eska

sportowy wrocław logo

tuwroclaw

Logo Biegologia

facebook

pomiar czasu

rekordy pro run

kalkulatory biegowe

News - pozostałe

#1 Lifestyle - Zimowy Must-Have

  Zimowa pora wcale nie musi kojarzyć się z fatalnymi warunkami atmosferycznymi, przygnębien...

Pilates dla biegaczy

Czy wiesz, że "siła napędowa" u biegaczy powinna wychodzić z korpusu, a nie nóg? Czy wiesz, że moż...

#1 TRENING - CZYM JEST OKRES PRZYGOTOWAWCZY?

#1 TRENING - CZYM JEST OKRES PRZYGOTOWAWCZY? Na dobre wystartowały treningi przygotowujące naszyc...

6 urodziny Pro-Run

Potwierdzamy i zapraszamy na 6 urodziny Pro-Run. Realizujemy rzucony na treningu pomysł czyli rejs...

Rozpoczynamy sezon 2017/2018. Zapraszamy!

    Sezon 2017/2018 – ZACZYNAMY! Już w najbliższą niedziele o godz. 9.00 na Stadionie...

Medal korony gór polskich

Długo wyczekiwany medal już jest :) Dlaczego taki? Już odpowiadamy. Nasza drużyna nie tylko biega ...

News - zawody

Medal BTW 2017

Długo wyczekiwany medal już jest :) Dlaczego taki? Już odpowiadamy. Nasza drużyna nie tylko biega ...

30 km - Wyniki 16.07.2017

Wyniki biegu dostępne będą na stronie DATASPORT (obecnie są prowadzone prace na serwerze i nie mam...

Letnia Trzydziestka 2017

Ruszyły zapisy na nasz lipcowy sprawdzian na dystansie 30 km. Ponownie można będzie sprawdzić swoj...

Biuro zawodów również w piątek

Już w piątek otwieramy biuro zawodów na bieg w Siechnicach w sklepie sportowym Decatchlon Bielany ...

Posiłek regeneracyjny

Posiłek regeneracyjny jest bardzo ważny również po zawodach, tym razem serwujemy grochówkę w wersj...

Organizacja w Siechnicach

  W Siechnicach zapowiada się ponad pięciuset startujących, a wraz z nimi zapewne kibice. Aby ...